Aktualności

Archiwa Rodzinne Niepodległej -wizyta

18.11.2019 r.

 W czwartek, 14 listopada, w ramach projektu "Archiwa Rodzinne Niepodległej" Archiwum odwiedziła bardzo liczna grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 w Częstochowie - klasy 3 A i 3 D wraz z wychowawczyniami.

Podczas wizyty młodzi goście zwiedzili Czytelnię akt, Pracownię reprografii i profilaktyki konserwatorskiej oraz magazyny archiwalne, gdzie zaprezentowaliśmy różne rodzaje dokumentów.
Prowadzący spotkanie archiwiści pokazali najciekawsze i najcenniejsze dokumenty z zasobu Archiwum, a także sposoby ich zabezpieczania. Rozegrany został również konkurs na najszybsze złożenie pudła bezkwasowego.
W ramach spotkania wyświetlony został film "Dokument w życiu człowieka".

Archiwa Rodzinne Niepodległej

15.11.2019 r.

W dniu 13 listopada odbyły się już trzecie z kolei warsztaty w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, w organizację których włączyło się Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej.

W ramach warsztatów przeprowadzono indywidualne konsultacje z zakresu zabezpieczania domowych archiwaliów, a także udzielono szeregu porad dotyczących tworzenia i organizacji domowych archiwów.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z procesem digitalizacji materiałów archiwalnych oraz zwiedzili magazyny archiwalne.

Zwieńczeniem warsztatów było przekazanie do zasobu Archiwum przez Pana Andrzeja Przewłockiego niezwykle interesującego pamiętnika z okresu II wojny światowej, prowadzonego przez nieżyjącego już jego brata, częstochowskiego architekta Jana Przewłockiego.  Ten wyjątkowo cenny nabytek bardzo wzbogaci zasób Archiwum i będzie stanowić bogate źródło do badań okresu II wojny światowej w Częstochowie.

Zaproszenie

05.11.2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych już warszatach w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. podczas których zaplanowano:

- godz. 14.00-16.30:

-indywidualne konsultacje z pracownikiem Pracowni profilaktyki konserwatorskiej i reprografii (ilość osób ograniczona, obowiązują zapisy telefoniczne pod nr. tel. 34 363 89 31 wew. 3)         

- indywidualne spotkania z konsultantami projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej   

                   

- 17.00 – 18.00:

- pokaz procesu digitalizacji

- zwiedzanie magazynów archiwalnych

- zwiedzanie wystawy materiałów archiwalnych

 

Serdecznie zapraszamy!

Informacja

23.10.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie nasz adres e-mail na kancelaria@czestochowa.ap.gov.pl

Relacja

01.10.2019 r.

Pierwsze warsztaty w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej już już za nami. Uczestniczący w nich goście Archiwum mieli okazję usłyszeć od Pana Jacka Tomczyka, Prezesa Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, jak szukać dokumentów poza Archiwum. 

Pokazaliśmy również jak korzystać z portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl oraz czego nie wolno robić z dokumentami. Uczestnicy mogli również zobaczyć, jakie są sposoby zabezpieczania domowych archiwaliów.

Dyrektor Archiwum, Pani Elżbieta Surma Jończyk wręczyła okolicznościowe dyplomy Pani Barbarze Kowalczyk, za przekazanie do zasobu Archiwum niezwykle cennej spuścizny po jej ojcu, dyrygencie Leonie Jelonku i Pani Barbarze Liszewskiej, za przekazanie unikatowych zdjęć z Częstochowy i Krzepic z okresu międzywojennego. 

Uczestnicy warsztatów zwiedzili również wystawę materiałów archiwalnych, przekazanych do zasobu Archiwum  w formie darów.

Polecamy