Ułatwienia dostępu

Załatwianie spraw

Obsługa interesantów

Archiwum Państwowe w Częstochowie obsługuje interesantów:

 • bezpośrednio (osobiście lub telefonicznie) – codziennie w godzinach pracy podczas dyżurów merytorycznych pełnionych przez archiwistów,
 • pośrednio – w drodze korespondencji wpływającej listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i fax-u.

Jeżeli chcesz odnaleźć dokument w Archiwum, to:

 1. Zastanów się, czego dokładnie szukasz. Czy jest to na przykład:
  • Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  • Akt notarialny,
  • Wpis meldunkowy,
  • Dokumenty szkolne,
  • Akta sądowe,
  • lub inne dokumenty.
 2. Ustal datę i miejsce powstania dokumentu. Jeżeli nie możesz podać dokładnej daty, podaj przynajmniej rok.
 3. Wskaż, jaka instytucja wydała ten dokument (np. nazwa szkoły, zakładu pracy, nazwa sądu, urzędu, nazwisko notariusza).

Im bardziej konkretnie określisz dokument tym większa szansa, że odnajdziemy Twój dokument. 

Jeżeli potrzebujesz informacji do emerytury lub renty, to:

 1. Ustal nazwę i adres zakładu pracy, w którym pracowałaś/pracowałeś.
 2. Ustal daty rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jeżeli nie pamiętasz dokładnie, postaraj się podać rok rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 3. Zanim przyjdziesz do Archiwum najlepiej zadzwoń pod nr: 34 363 82 31. Dowiesz się, czy mamy poszukiwane przez Ciebie dokumenty.
 4. Jeżeli nie mamy poszukiwanych przez Ciebie dokumentów, poinformujemy Cię, gdzie należy ich szukać.

Urzędowanie

Archiwum Państwowe w Częstochowie czynne jest od poniedziałku do piątku.
Przyjmowanie interesantów:

 • poniedziałek : 7.30 – 15.30
 • wtorek: 7.30 – 15.30
 • środa: 7.30 – 18.00
 • czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30

Godziny otwarcia Czytelni akt

Czytelnia akt Archiwum Państwowego w Częstochowie czynna:

 • poniedziałek : 7.30 – 14.30
 • wtorek: 7.30 – 14.30
 • środa: 7.30 – 18.00
 • czwartek: 7.30 – 14.30
 • piątek: 7.30 – 14.30

Informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po zlikwidowanych zakładach pracy można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta.

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie dokumentów osobowo-płacowych (28 KB)
Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii aktu metrykalnego (28 KB)
Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii aktu notarialnego (28 KB)
Wniosek ogólny o przeprowadzenie poszukiwań i wydanie kopii dokumentów (27 KB)