Ułatwienia dostępu

Osoby sprawujące funkcje

Archiwum Państwowym w Częstochowie kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.

Dyrektorem Archiwum Państwowego w Częstochowie jest Elżbieta Surma-Jończyk.

Zdjęcie twarzy kobiety

 

Do kadry kierowniczej ponadto wchodzą:

 • Kierownik Oddziału I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego – Magdalena Wawrzkiewicz-Gajda
  Zdjęcie twarzy kobiety

 • Kierownik Oddziału II ewidencji, opracowania i zabezpieczania zasobu archiwalnego – Ewa Dubaj
  Zdjęcie twarzy kobiety

 • Kierownik Oddziału III udostępniania zasobu archiwalnego – Michał Mszyca
  Zdjęcie twarzy mężczyzny

 • Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego – Lidia Wolska
  Zdjęcie twarzy kobiety

 • Główny księgowy – Justyna Korzekwa
  Zdjęcie twarzy kobiety