Ułatwienia dostępu

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Archiwum Państwowego w Częstochowie

  1. Oddział I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego
  2. Oddział II ewidencji, opracowania i zabezpieczania zasobu archiwalnego
  3. Oddział III udostępniania zasobu archiwalnego
  4. Stanowisko do spraw popularyzacji zasobu
  5. Dział administracyjno-gospodarczy
  6. Stanowisko do spraw finansowo-księgowych
  7. Stanowisko do spraw kadr i rozwoju zawodowego