Ułatwienia dostępu

  • 20 lat Polski w UE – #ArchiwumPLUE
  • Budynek Archiwum Państwowego w Częstochowie
Plakat promujący wydarzenie
Plakat promujący wydarzenie

Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”

13 września 2023 roku podczas konferencji prasowej w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zainaugurowaliśmy konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”. Współorganizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki

Konkurs kierujemy do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie tekstu z elementami pracy badawczej na temat historii rodziny Ulmów lub własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej – opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w Archiwach Państwowych.

Celem konkursu jest przybliżenie postaci Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci, a także innych osób, które wykazały się bohaterską postawą i wyjątkową odwagą ratując swoich żydowskich sąsiadów. Założeniem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi zdobywaniem wiedzy o trudnej rzeczywistości okupacyjnej w Polsce i polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej.

Więcej informacji na stronie