Struktura organizacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Struktura organizacyjna Archiwum Państwowego w Częstochowie

 1. Oddział I ewidencji, opracowania, zabezpieczania zasobu, informacji i udostępniania, w którego skład wchodzą:
  - czytelnia akt z biblioteką
  - pracownia reprografii i profilaktyki konserwatorskiej
 2. Oddział II nadzoru archiwalnego i dokumentacji o czasowym okresie przechowywania
 3. Dział administracyjno – gospodarczy
 4. Dział finansowo - księgowy

Ponadto w Archiwum funkcjonują następujące organy doradcze i opiniotwórcze

 1. Kolegium
 2. Komisja Metodyczna
 3. Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji wspólna z Archiwum Państwowym w Katowicach

Organy doradcze wymienione w pkt. 1 i 2 powoływane są przez Dyrektora Archiwum.

Zadania tych organów określają odpowiednie regulaminy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-02
Data publikacji:2020-04-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1424