Materiały archiwalne udostępnia się każdemu w szczególności osobie fizycznej lub prawnej, organizacji społecznej, organom państwowym bądź samorządowym a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Osoba fizyczna może działać w imieniu własnym lub jako upoważniony przedstawiciel podmiotu zainteresowanego.

Zasady udostępniania określa Zarządzenie nr 24 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych oraz regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Czytelni akt Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Osoba przystępująca do bezpośredniego korzystania z materiałów archiwalnych wypełnia przed złożeniem szczegółowych zamówień Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego. Interesujące użytkownika jednostki archiwalne udostępniane są na podstawie zamówienia - rewersu. Zamówienie wypełnia się oddzielnie dla każdej jednostki.

Archiwum Państwowe zapewnia osobom bezpośrednio korzystającym z materiałów archiwalnych dostęp do pomocy ewidencyjno-informacyjnych (inwentarzy książkowych, inwentarzy kartkowych, spisów roboczych, spisów zdawczo-odbiorczych, indeksów, repertoriów, komputerowych baz danych) z wyłączeniem księgi nabytków i ubytków.

Ogólne zasady obowiązujące w Czytelni akt

Prawa użytkownika Czytelni akt:

 • samodzielne i bezpłatne korzystanie z materiałów archiwalnych i dostępnych pomocy ewidencyjnych
 • sprowadzenie na koszt użytkownika kopii (mikrofilmów lub skanów) z innego archiwum i udostępnienie ich w pracowni naukowej
 • wykonywanie zdjęć własnym aparatem fotograficznym
 • odłożenie używanych materiałów do depozytu; przez 2 tygodnie archiwalia te nie będą odniesione do magazynu

Obowiązki użytkownika:

 • stosowanie się do Regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w Czytelni akt
 • czytelne wypełnianie zgłoszenia użytkownika i rewersu
 • okazanie zawartości torby lub plecaka na żądanie pracownika Archiwum
 • wykorzystanie materiałów zgodnie z tym, co użytkownik wpisał w zgłoszeniu użytkownika

W Czytelni akt nie wolno:

 • wynosić jakichkolwiek materiałów archiwalnych poza Czytelnię akt
 • używać telefonów komórkowych
 • ingerować w treść i układ jednostki archiwalnej (zmieniać układ akt w teczkach, pisać na aktach, kłaść teczki grzbietem do góry)
 • wnosić przedmioty i substancje mogące spowodować uszkodzenie dokumentów (np. artykuły spożywcze)

Na zlecenie użytkowników Archiwum wykonuje się odpłatnie kserokopie i skany z udostępnianych akt.

Pełen tekst regulaminu udostępniania znajduje się na dole strony w dziale "pliki do pobrania".

Godziny otwarcia

Czytelnia Archiwum Państwowego w Częstochowie jest czynna:

 • w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 7.30 do 14.30
 • w środy od 7.30 do 17.00

Zamówienia (rewersy) na jednostki archiwalne należy przesyłać pocztą elektroniczną na adresy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pliki do pobrania

Instrukcja korzystania z materiałów archiwalnych w Czytelni Akt Archiwum Państwowego w Częstochowie w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (164 KB)
Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Częstochowie (252 KB)
Druk zamówienia mikrofilmów (27 KB)
Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego (57 KB)
Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego - wersja dostępna WCAG2.1 (57 KB)
Rewers (53 KB)
Rewers - wersja dostępna WCAG2.1 (27 KB)