Obsługa interesantów

Archiwum Państwowe w Częstochowie obsługuje interesantów:

  • bezpośrednio (osobiście lub telefonicznie) – codziennie w godzinach pracy podczas dyżurów merytorycznych pełnionych przez archiwistów,
  • pośrednio – w drodze korespondencji wpływającej listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) i fax-u.

Urzędowanie

Archiwum Państwowe w Częstochowie czynne jest od poniedziałku do piątku.
Przyjmowanie interesantów - codziennie w godzinach 7.30 – 15.30

Godziny otwarcia pracowni naukowej

Pracownia Naukowa Archiwum Państwowego w Częstochowie czynna:

  • poniedziałek : 7.30 – 14.30
  • wtorek: 7.30 – 14.30
  • środa: 7.30 – 17.00
  • czwartek: 7.30 – 14.30
  • piątek: 7.30 – 14.30

Informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po zlikwidowanych zakładach pracy można uzyskać w Oddziale do spraw archiwów zakładowych i przechowalnictwa pok. nr 8 lub Biurze Obsługi Interesanta.