Struktura organizacyjna Archiwum Państwowego w Częstochowie

  1. Oddział I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego
  2. Oddział II ewidencji, opracowania i zabezpieczania zasobu archiwalnego
  3. Oddział III udostępniania zasobu archiwalnego
  4. Stanowisko do spraw popularyzacji zasobu
  5. Dział administracyjno-gospodarczy
  6. Stanowisko do spraw finansowo-księgowych
  7. Stanowisko do spraw kadr i rozwoju zawodowego

Ponadto w Archiwum funkcjonują następujące organy doradcze i opiniotwórcze

  1. Kolegium
  2. Komisja Metodyczna
  3. Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji wspólna z Archiwum Państwowym w Katowicach

Organy doradcze wymienione w pkt. 1 i 2 powoływane są przez Dyrektora Archiwum.

Zadania tych organów określają odpowiednie regulaminy.