Archiwum Państwowe w Częstochowie utworzone zostało na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 1994 roku
(Dz. U. 1994 r. Nr 73 z dnia 27.06.1994 r.)

Archiwum Państwowe w Częstochowie działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074)
  2. Statutu wprowadzonego na mocy Zarządzenia Nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Częstochowie
  3. Regulaminu organizacyjnego ustanowionego na podstawie Statutu Archiwum Państwowego w Częstochowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Częstochowie
  4. Innych przepisów regulujących działalność archiwalną.