Archiwum Państwowym w Częstochowie kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie podlega Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Archiwum.

Dyrektorem Archiwum Państwowego w Częstochowie jest Elżbieta Surma-Jończyk.

Do kadry kierowniczej ponadto wchodzą:

  • Kierownik Oddziału I kształtowania narodowego zasobu archiwalnego – Magdalena Wawrzkiewicz-Gajda
  • Kierownik Oddziału II ewidencji, opracowania i zabezpieczania zasobu archiwalnego – Ewa Dubaj
  • Kierownik Oddziału III udostępniania zasobu archiwalnego – Michał Mszyca
  • Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego – Lidia Wolska
  • Główny księgowy – Justyna Korzekwa