Wojna polsko – bolszewicka 1919-1921 i bitwa warszawska 15 sierpnia 1920 w materiałach archiwalnych Archiwum Państwowego w Częstochowie

Już w najbliższych dniach, 13 – 25 sierpnia, świętować będziemy 100 rocznicę 'Cudu nad Wisłą', czyli rocznicę Bitwy Warszawskiej. 

Była to jedna z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii polskiego oręża, a jednocześnie decydujące starcie w wojnie polsko-rosyjskiej z lat 1919 -1921.

W Archiwum Państwowym w Częstochowie zachowały się dokumenty potwierdzające udział częstochowian w wojnie z bolszewikami w latach 1919-1921, a także bardzo ciekawa dokumentacja pokazująca jak lokalnie świętowano zwycięstwo wojsk polskich i kultywowano o pamięć o nim.

Obwieszczenie Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 23 lipca 1920 roku o wprowadzenia na terenie całego Państwa Polskiego sądów doraźnych dla osób podlegających sądowi wojskowemu

Obwieszczenie Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 23 lipca 1920 roku o wprowadzenia na terenie całego Państwa Polskiego sądów doraźnych dla osób podlegających sądowi wojskowemu,
Akta gminy Grabówka z lat 1881-1939, sygn. 450

Afisz Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie pierwszego poboru do wojska na do obrony granic Ojczyzny z dnia 4 lutego 1919 roku

Afisz Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie pierwszego poboru do wojska na do obrony granic Ojczyzny z dnia 4 lutego 1919 roku,
Akta gminy Przyrów z lat 1826-1954, sygn. 320

Afisz Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie poboru do wojska na do obrony granic Ojczyzny z dnia 4 lutego 1919 roku

Afisz Ministerstwa Spraw Wojskowych w sprawie poboru do wojska na do obrony granic Ojczyzny z dnia 4 lutego 1919 roku,
Akta gminy Przyrów z lat 1826 - 1954, sygn. 320

Afisz- odpis rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 1919 roku o powołaniu do służby pracowników Telefonu i Telegrafu dla celów łączności wojsk

Afisz- odpis rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 1919 roku o powołaniu do służby pracowników Telefonu i Telegrafu dla celów łączności wojsk,
Akta gminy Przyrów z lat 1826-1954, sygn.320

Afisz – „Obywatelu Polski” z dnia 7 lipca 1920 wzywający do walki z „hordami bolszewickimi”

Afisz – „Obywatelu Polski” z dnia 7 lipca 1920 wzywający do walki z „hordami bolszewickimi”,
Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5153

Afisz – „Ludu Wiejski” z dnia 7 lipca 1920 wzywający mieszkańców wsi polskiej do walki

Afisz – „Ludu Wiejski” z dnia 7 lipca 1920 wzywający mieszkańców wsi polskiej do walki,
Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5153

Afisz - „Kobieto Polska!” nawołujący do wspierania mężów i synów w walce i namawiania ich do wstąpienia do wojska

Afisz - „Kobieto Polska!” nawołujący do wspierania mężów i synów w walce i namawiania ich do wstąpienia do wojska,
Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5153

Afisz – obwieszczenie z dnia 26 lipca 1920 zawierające prośbę o dobrowolne składania artykułów metalowych na potrzeby wojenne

Afisz – obwieszczenie z dnia 26 lipca 1920 zawierające prośbę o dobrowolne składania artykułów metalowych na potrzeby wojenne,
Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5160

Informacja o powołaniu w dniu 14 sierpnia 1920 roku Straży Obywatelskiej w Częstochowie w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku społecznego

Informacja o powołaniu w dniu 14 sierpnia 1920 roku Straży Obywatelskiej w Częstochowie w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku społecznego,
Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5176

Afisz – odezwa do ludu polskiego i obywateli Rrzeczypospolitej Polskiej w sprawie dostarczania do wojska wszystkich rodzajów broni w celu obrony ojczyzny przez bolszewikami

Afisz – odezwa do ludu polskiego i obywateli RP w sprawie dostarczania do wojska wszystkich rodzajów broni w celu obrony ojczyzny przez bolszewikami,
Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5186

Pismo Powiatowej Komisji Uzupełnień 27 Dywizji Piechoty w Częstochowie do Urzędu Gminy Przyrów z zawiadomieniem o śmierci mieszkańca gminy w walce z bolszewikami w dniu 13 sierpnia 1920 roku

Pismo Powiatowej Komisji Uzupełnień 27 Dywizji Piechoty w Częstochowie do Urzędu Gminy Przyrów z zawiadomieniem o śmierci mieszkańca gminy w walce z bolszewikami w dniu 13 sierpnia 1920 roku,
Akta gminy Przyrów z lat 1826-1954 sygn. 310

Pismo Powiatowej Komisji Uzupełnień 27 Dywizji Piechoty w Częstochowie do Urzędu Gminy Przyrów z zawiadomieniem o śmierci mieszkańca gminy w walce z bolszewikami w dniu 13 sierpnia 1920 roku

Pismo Powiatowej Komisji Uzupełnień 27 Dywizji Piechoty w Częstochowie do Urzędu Gminy Przyrów z zawiadomieniem o śmierci mieszkańca gminy w walce z bolszewikami w dniu 13 sierpnia 1920 roku,
Akta gminy Przyrów z lat 1826-1954 sygn. 310

Pismo Powiatowej Komisji Uzupełnień 27 Dywizji Piechoty w Częstochowie do Urzędu Gminy Przyrów z zawiadomieniem o śmierci mieszkańca gminy w walce z bolszewikami w dniu 13 sierpnia 1920 roku

Pismo Powiatowej Komisji Uzupełnień 27 Dywizji Piechoty w Częstochowie do Urzędu Gminy Przyrów z zawiadomieniem o śmierci mieszkańca gminy w walce z bolszewikami w dniu 13 sierpnia 1920 roku,
Akta gminy Przyrów z lat 1826-1954 sygn. 310

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Akty zgonów żołnierzy szeregowych, zgłoszone przez Powiatową Komisję Uzupełnień w Częstochowie z informacjami o śmierci żołnierzy w 1920 roku

Kronika Gimnazjum Męskiego im. Henryka Sienkiewicza, zawierająca wpisy dotyczące wojny polsko – bolszewickiej i bitwy warszawskiej

Kronika Gimnazjum Męskiego im. Henryka Sienkiewicza, zawierająca wpisy dotyczące wojny polsko – bolszewickiej i bitwy warszawskiej: - wpis z dnia 23 września 1920 roku – informacja o uroczystym nabożeństwie na Jasnej Górze za poległych uczniów żołnierzy

Kronika Gimnazjum Męskiego im. Henryka Sienkiewicza, zawierająca wpisy dotyczące wojny polsko – bolszewickiej i bitwy warszawskiej

Kronika Gimnazjum Męskiego im. Henryka Sienkiewicza, zawierająca wpisy dotyczące wojny polsko – bolszewickiej i bitwy warszawskiej: - wpis z dnia 30 grudnia 1920 roku – informacja o pogrzebie maturzysty Stanisława Nadolnego

Wpis z dnia 20 listopada 1921 roku – informacja o uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci sześciu uczniów poległych w walce z bolszewikami w lecie 1920 roku.

Wpis z dnia 20 listopada 1921 roku – informacja o uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci 6 uczniów poległych w walce z bolszewikami w lecie 1920 roku, IV Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie z lat 1918-1985

Wpis z dnia 20 listopada 1921 roku – informacja o uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci sześciu uczniów poległych w walce z bolszewikami w lecie 1920 roku.

Wpis z dnia 20 listopada 1921 roku – informacja o uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci 6 uczniów poległych w walce z bolszewikami w lecie 1920 roku, IV Liceum Ogólnokształcące imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie z lat 1918-1985

Korespondencja Starostwa Częstochowskiego i Magistratu miasta Częstochowy z dnia 22 lipca 1920 w sprawie wstrzymania żołnierzom urlopów rolnych.

Korespondencja Starostwa Częstochowskiego i Magistratu miasta Częstochowy z dnia 22 lipca 1920 w sprawie wstrzymania żołnierzom urlopów rolnych, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5160

Zaświadczenie o przebiegu pracy i wstąpieniu do armii ochotniczej Romualda Jarmułowicza, późniejszego prezydenta Częstochowy.

Zaświadczenie o przebiegu pracy i wstąpieniu do armii ochotniczej Romualda Jarmułowicza, późniejszego prezydenta Częstochowy, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5173

Zaświadczenie o przebiegu pracy i wstąpieniu do armii ochotniczej Romualda Jarmułowicza, późniejszego prezydenta Częstochowy.

Zaświadczenie o przebiegu pracy i wstąpieniu do armii ochotniczej Romualda Jarmułowicza, późniejszego prezydenta Częstochowy, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5173

Korespondencja pracowników magistratu powołanych do wojska w sprawie zapewnienia bytu ich rodzinom.

Korespondencja pracowników magistratu powołanych do wojska w sprawie zapewnienia bytu ich rodzinom, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5173

Korespondencja pracowników magistratu powołanych do wojska w sprawie zapewnienia bytu ich rodzinom.

Korespondencja pracowników magistratu powołanych do wojska w sprawie zapewnienia bytu ich rodzinom, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5173

Korespondencja pracowników magistratu powołanych do wojska w sprawie zapewnienia bytu ich rodzinom.

Korespondencja pracowników magistratu powołanych do wojska w sprawie zapewnienia bytu ich rodzinom, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5173

Protokół posiedzenia Rady Miejskiej w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 1920 roku, zawierający treść krótkiego przemówienia przewodniczącego Rady w sprawie zwycięstwa wojsk polskich. Na posiedzeniu omawiano także kwestię zapomóg dla rodzin żołnierzy.

Protokół posiedzenia Rady Miejskiej w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 1920 roku, zawierający treść krótkiego przemówienia przewodniczącego Rady w sprawie zwycięstwa wojsk polskich. Na posiedzeniu omawiano także kwestię zapomóg dla rodzin żołnierzy, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Protokół posiedzenia Rady Miejskiej w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 1920 roku, zawierający treść krótkiego przemówienia przewodniczącego Rady w sprawie zwycięstwa wojsk polskich. Na posiedzeniu omawiano także kwestię zapomóg dla rodzin żołnierzy.

Protokół posiedzenia Rady Miejskiej w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 1920 roku, zawierający treść krótkiego przemówienia przewodniczącego Rady w sprawie zwycięstwa wojsk polskich. Na posiedzeniu omawiano także kwestię zapomóg dla rodzin żołnierzy, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie pomocy materialnej i finansowej zdemobilizowanym żołnierzom.

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie pomocy materialnej i finansowej zdemobilizowanym żołnierzom, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 7605

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 1921 wzywające mieszkańców miasta Częstochowy, którzy znaleźli się w niewoli bolszewickiej jako jeńcy cywilni do stawienia się w Magistracie lub Starostwie, przesłane do publikacji w lokalnych dziennikach.

Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 1921 wzywające mieszkańców miasta Częstochowy, którzy znaleźli się w niewoli bolszewickiej jako jeńcy cywilni do stawienia się w Magistracie lub Starostwie, przesłane do publikacji w lokalnych dziennikach, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Odpis korespondencji Szwadronu Zapasowego 8 pułku ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego do Starostwa Częstochowskiego z dnia 11 marca 1921 roku

Odpis korespondencji Szwadronu Zapasowego 8 pułku ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego do Starostwa Częstochowskiego z dnia 11 marca 1921 r. wzywające zdemobilizowanych żołnierzy 8 pułku ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego, do składania podań o nadanie ziemi

Protokół nadzwyczajnego posiedzenie Rady Sztabowej Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie z dnia 25 lipca 1920.

Protokół nadzwyczajnego posiedzenie Rady Sztabowej Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie z dnia 25 lipca 1920. Porządek obrad obejmował omówienie inicjatywy wstąpienia do wojska i organizacji zebrania w dniu 10 sierpnia 1920 roku, Ochotnicza Straż Pożarna

Protokół nadzwyczajnego posiedzenie Rady Sztabowej Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie z dnia 25 lipca 1920.

Protokół nadzwyczajnego posiedzenie Rady Sztabowej Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie z dnia 25 lipca 1920. Porządek obrad obejmował omówienie inicjatywy wstąpienia do wojska i organizacji zebrania w dniu 10 sierpnia 1920 roku, Ochotnicza Straż Pożarna

Protokół nadzwyczajnego posiedzenie Rady Sztabowej Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie z dnia 25 lipca 1920.

Protokół nadzwyczajnego posiedzenie Rady Sztabowej Straży Ogniowej Ochotniczej w Częstochowie z dnia 25 lipca 1920. Porządek obrad obejmował omówienie inicjatywy wstąpienia do wojska i organizacji zebrania w dniu 10 sierpnia 1920 roku, Ochotnicza Straż Pożarna

Informacja o powołaniu w dniu 14 sierpnia 1920 roku Straży Obywatelskiej w Częstochowie w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku społecznego, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Informacja o powołaniu w dniu 14 sierpnia 1920 roku Straży Obywatelskiej w Częstochowie w celu utrzymania bezpieczeństwa i porządku społecznego, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5176

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów Święta Żołnierza Polskiego w dniu 15 sierpnia 1923 roku oraz wizyty Prezydenta Mościckiego w Częstochowie w tym samym dniu, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5255

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą" w 1924 roku, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5274

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą" w 1924 roku, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5274

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą" w 1924 roku, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5274

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą" w 1924 roku, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5274

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy w sprawie obchodów rocznicy „Cudu nad Wisłą" w 1924 roku, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 5274

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy z lokalnymi dziennikami w sprawie zamieszczenia ogłoszenia o planowanej uroczystej mszy świętej na Jasnej Górze z okazji rocznicy „Cudu nad Wisłą” w 1926 roku

Korespondencja Magistratu miasta Częstochowy z lokalnymi dziennikami w sprawie zamieszczenia ogłoszenia o planowanej uroczystej mszy świętej na Jasnej Górze z okazji rocznicy „Cudu nad Wisłą” w 1926 roku, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 530

Pismo Dowódcy 7 Dywizji Piechoty generała Janusza Gąsiorowskiego z dnia 12 maja 1938 roku do Prezydenta miasta Częstochowy Jana Szczodrowskiego w sprawie uczczenia między innymi żołnierzy poległych w wojnie polsko – bolszewickiej

Pismo Dowódcy 7 Dywizji Piechoty generała Janusza Gąsiorowskiego z dnia 12 maja 1938 roku do Prezydenta miasta Częstochowy Jana Szczodrowskiego w sprawie uczczenia m.in. żołnierzy poległych w wojnie polsko – bolszewickiej, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Pismo Dowódcy 7 Dywizji Piechoty generała Janusza Gąsiorowskiego z dnia 12 maja 1938 roku do Prezydenta miasta Częstochowy Jana Szczodrowskiego w sprawie uczczenia między innymi żołnierzy poległych w wojnie polsko – bolszewickiej

Pismo Dowódcy 7 Dywizji Piechoty generała Janusza Gąsiorowskiego z dnia 12 maja 1938 roku do Prezydenta miasta Częstochowy Jana Szczodrowskiego w sprawie uczczenia m.in. żołnierzy poległych w wojnie polsko – bolszewickiej, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Pismo Dowódcy 7 Dywizji Piechoty generała Janusza Gąsiorowskiego z dnia 12 maja 1938 roku do Prezydenta miasta Częstochowy Jana Szczodrowskiego w sprawie uczczenia między innymi żołnierzy poległych w wojnie polsko – bolszewickiej

Pismo Dowódcy 7 Dywizji Piechoty generała Janusza Gąsiorowskiego z dnia 12 maja 1938 roku do Prezydenta miasta Częstochowy Jana Szczodrowskiego w sprawie uczczenia m.in. żołnierzy poległych w wojnie polsko – bolszewickiej, Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie

Akta Komitetu Wykonawczego Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej w Częstochowie – cała jednostka dotyczy organizacji obchodów, zawiera ulotki, afisze, korespondencję, listy osób zaproszonych itp., Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948

Previous Next Play Pause