230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

symbol muzyczny?symbol muzyczny?symbol muzyczny?"Witaj maj, trzeci maj, Dla Polaków błogi raj..."symbol muzyczny?symbol muzyczny?symbol muzyczny?

Już w czasie powstania listopadowego świętowano rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, śpiewając między innymi pieśni patriotyczne, takie jak ta zacytowana powyżej.

Dzisiaj, po 230 latach, rocznica uchwalenia Konstytucji dalej jest jednym z najważniejszych świąt Polaków.

Z tej okazji prezentujemy przechowywane w zasobie dokumenty, pokazujące jak obchodzono tą bardzo ważną rocznicę w dwudziestoleciu międzywojennym i w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej światowej w Częstochowie i regionie częstochowskim.

Prezentowane dokumenty zgromadzone zostały w aktach miast i gmin, aktach starostwa powiatowego, kronikach szkolnych, prywatnych spuściznach oraz bibliotece Archiwum.