90 lat miejskiej komunikacji autobusowej w Częstochowie

W styczniu 1929 r. na ulice Częstochowy wyjechały pierwsze autobusy miejskie.

Prace nad utworzeniem komunikacji miejskiej rozpoczęły się już w 1928 r., kiedy to powołano zakład Miejska Komunikacja Autobusowa – wyodrębnione przedsiębiorstwo miejskie, funkcjonujące na zasadach komercyjnych. Stanowiło ono konkurencję dla istniejących już w mieście rodzajów transportu lokalnego tj. tradycyjnych dorożek konnych i dorożek samochodowych zwanych też autodorożkami. Magistrat Częstochowy przeznaczył 250 000 zł na zakup 10 nowych autobusów. Przedsiębiorstwo okazało się jednak nierentowne, przynosiło straty, na co wpływ miał także nie najlepszy stan dróg i ulic w mieście. Autobusy często się psuły i wymagały ciągłych napraw ( co tym samym wykluczało z ruchu część taboru). 

Wiosną 1932 r. Miejska Komunikacja Autobusowa została zlikwidowana 7 maja tego roku Zarząd Miasta Częstochowy podpisał z firmą Polskie Towarzystwo Samochodowe „Citroen” Sp. z o.o. w Warszawie umowę na prowadzenie miejskiej komunikacji autobusowej w Częstochowie. Czynsz dzierżawny miał wynosić 500 zł miesięcznie a opłata za przejazd nie mogła być wyższa niż 25 groszy.

W aktach przechowywanych w zespole Akta miasta Częstochowy, zachowało się wiele dokumentów dotyczących historii w/w przedsiębiorstwa, do zapoznania z którymi serdecznie zapraszamy. Polecamy także uwadze grupę akt (choć nie bezpośrednio związanych z MKA) obejmującą zagadnienia tworzenia się sieci stacji benzynowych w Częstochowie w latach 30-tych XX wieku (w tym m.in. umowy zawierane przez Magistrat Częstochowy na urządzenie w mieście stacji benzynowych, mapki i plany usytuowania stacji, projekty i dane techniczne itp.)

Akta miasta Częstochowy nr 8_1_6456, sygn. 6456, O autobusach miejskich, 1928-1931 r. str 6 i 7

Akta miasta Częstochowy nr 8_1_6456, sygn. 6456, O autobusach miejskich, 1928-1931 r. str 6 i 7

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6456 O autobusach miejskich, 1928-1931 r. str 5

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6456 O autobusach miejskich, 1928-1931 r. str 5

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6456 O autobusach miejskich, 1928-1931 r., str 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6456 O autobusach miejskich, 1928-1931 r., str 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6456 O autobusach miejskich, 1928-1931 r., str 8

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6456 O autobusach miejskich, 1928-1931 r., str 8

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5485 Komisja miejskich autobusów, 1928 rok str 0 nr 2

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5485 Komisja miejskich autobusów, 1928 rok str 0 nr 2

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5485 Komisja miejskich autobusów, 1928 rok, str 0 nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5485 Komisja miejskich autobusów, 1928 rok, str 0 nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5485 Komisja miejskich autobusów, 1928 rok, str 0 nr 3

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5485 Komisja miejskich autobusów, 1928 rok, str 0 nr 3

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5485 Komisja miejskich autobusów, 1928 rok, str 0 nr 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5485 Komisja miejskich autobusów, 1928 rok, str 0 nr 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 2

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 2

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 3

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 3

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 5

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 5

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 6

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 6

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 7

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 7

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 9

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1929 rok, str 0 - plakat skan nr 9

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 str 0 - plakat skan nr 8

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5512 str 0 - plakat skan nr 8

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5539 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1930 - 1931 rok, str 0 - plakat skan nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 5539 Sprawy Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1930 - 1931 rok, str 0 - plakat skan nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 5

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 5

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 6

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 6

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 2

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 2

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 3

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 3

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 7

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 7

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 8

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 8

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 9

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 9

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 10

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 10

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 11

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 11

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 12

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 12

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 13

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 13

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 14

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 14

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 15

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 15

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 16

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 16

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 17

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 17

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 18

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6589 O oddaniu w dzierżawę firmie Citroen miejskiej komunikacji autobusowej, 1935 r. str 0 - plakat skan nr 18

Zbiór tłoków pieczętnych nr z 435 syg 167

Zbiór tłoków pieczętnych nr z 435 syg 167

Zbiór tłoków pieczętnych nr z 435 syg 412

Zbiór tłoków pieczętnych nr z 435 syg 412

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 O likwidacji Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1932-1933 r. str 0 nr 2

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 O likwidacji Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1932-1933 r. str 0 nr 2

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 O likwidacji Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1932-1933 r., str 0 nr 6

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 O likwidacji Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1932-1933 r., str 0 nr 6

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 O likwidacji Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1932-1933 r., str 0 nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 O likwidacji Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1932-1933 r., str 0 nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 O likwidacji Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1932-1933 r., str 0 nr 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 O likwidacji Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1932-1933 r., str 0 nr 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 O likwidacji Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1932-1933 r., str 0 nr 5

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 O likwidacji Miejskiej Komunikacji Autobusowej, 1932-1933 r., str 0 nr 5

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 str 0 nr 3

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6528 str 0 nr 3

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 1

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 2

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 2

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 4

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 8

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 8

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 10

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 10

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 25

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 25

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 27

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 27

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 28

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 28

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 32

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 32

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 36

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 36

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 41

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 41

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 44

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 44

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 3

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 3

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 5

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 5

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 6

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 6

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 7

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 7

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 9

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 9

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 14

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 14

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 15

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 15

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 16

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 16

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 17

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 17

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 18

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 18

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 19

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 19

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 20

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 20

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 21

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 21

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 22

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 22

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 23

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 23

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 24

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 24

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 26

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 26

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 29

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 29

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 30

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 30

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 31

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 31

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 34

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 34

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 37

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 37

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 39

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 39

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 40

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 40

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 42

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 42

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 43

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 43

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 45

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 45

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 46

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 46

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 47

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 47

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r.,str 0 skan nr 48

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r.,str 0 skan nr 48

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r.,str 0 skan nr 49

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459 O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r.,str 0 skan nr 49

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 33

Akta miasta Częstochowy nr z 1 syg 6459O wydzierżawieniu miejsc na stacje benzynowe 1928 r., str 0 skan nr 33

Previous Next Play Pause