Konstytucja 3 Maja w trakcie ekspozycji w specjalnie przygotowanej gablocie w Sali Balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych

229 lat temu Sejm Wielki uchwalił jeden z najważniejszych aktów w dziejach Polski – Konstytucję 3 Maja. Ustawa Rządowa była pierwszą w Europie i drugą na świecie przyjętą w sposób demokratyczny ustawą zasadniczą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Jej trzy unikatowe egzemplarze przechowujemy w Archiwach Państwowych, a konkretnie w Archiwum Główne Akt Dawnych.

Prześledźcie z nami egzemplarz oficjalny Ustawy Rządowej, umieszczony w księdze zawierającej ustawy sejmu z 1791 r., przechowywany w zbiorze Archiwum Publiczne Potockich.

Prezentacja oryginału Konstytucji 3 Maja

Więcej informacji na temat rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej - Konstytucji 3 Maja