90 lat miejskiej komunikacji autobusowej

W styczniu 1929 r. na ulice Częstochowy wyjechały pierwsze autobusy miejskie.

Prace nad utworzeniem komunikacji miejskiej rozpoczęły się już w 1928 r., kiedy to powołano zakład Miejska Komunikacja Autobusowa – wyodrębnione przedsiębiorstwo miejskie, funkcjonujące na zasadach komercyjnych. Stanowiło ono konkurencję dla istniejących już w mieście rodzajów transportu lokalnego tj. tradycyjnych dorożek konnych i dorożek samochodowych zwanych też autodorożkami. Magistrat Częstochowy przeznaczył 250 000 zł na zakup 10 nowych autobusów. Przedsiębiorstwo okazało się jednak nierentowne, przynosiło straty, na co wpływ miał także nie najlepszy stan dróg i ulic w mieście. Autobusy często się psuły i wymagały ciągłych napraw ( co tym samym wykluczało z ruchu część taboru).

Wiosną 1932 r. Miejska Komunikacja Autobusowa została zlikwidowana 7 maja tego roku Zarząd Miasta Częstochowy podpisał z firmą Polskie Towarzystwo Samochodowe „Citroen” Sp. z o.o. w Warszawie umowę na prowadzenie miejskiej komunikacji autobusowej w Częstochowie. Czynsz dzierżawny miał wynosić 500 zł miesięcznie a opłata za przejazd nie mogła być wyższa niż 25 groszy.

W aktach przechowywanych w zespole Akta miasta Częstochowy, zachowało się wiele dokumentów dotyczących historii w/w przedsiębiorstwa, do zapoznania z którymi serdecznie zapraszamy. Polecamy także uwadze grupę akt (choć nie bezpośrednio związanych z MKA) obejmującą zagadnienia tworzenia się sieci stacji benzynowych w Częstochowie w latach 30-tych XX wieku (w tym m.in. umowy zawierane przez Magistrat Częstochowy na urządzenie w mieście stacji benzynowych, mapki i plany usytuowania stacji, projekty i dane techniczne itp.)

Galeria zdjęć

Polecamy