80 rocznica wybuchu II wojny światowej

W rocznicę wybuchu II wojny światowej Archiwum prezentuje wybrane dokumenty z jej okresu. Pokazują one, jak straszne i mroczne to były czasy...

Wśród wybranych archiwaliów pokazujemy m.in. zdjęcia żołnierzy i szaroszeregowców AK z okolic Kłobucka, dokumentację i fotografie Inspektoratu Armii Krajowej w Częstochowie (na zdjęciach m.in. gen, Sikorski), karty pocztowe mieszkańców Warszawy, którzy trafili do CZęstochowy po wybuchu powstania warszawskiego, kenkartę Bronisławy Dąbrowskiej i formulasz rejestracyjny niemieckiego aresztu Franciszka Dionizego Wilkoszewskiego, dokumentację ekshumacji ofiar tzw. "krwawego poniedziałku" - 4 września 1939 roku oraz afisze, pokazujące terror lat 1939 -1945. Zapraszamy do oglądania galerii.

Galeria zdjęć

Polecamy