Aktualności

Zapytanie ofertowe

04.03.2019 r.

Archiwum Państwowe w Częstochowie zwraca się z propozycją złożenia oferty cenowej na wynajem pomieszczeń magazynowych do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej.

Więcej informacji oraz formularz ofertowy dostępne są na stronie BIP Archiwum Państwowego w Częstochowie pod linkiem: 

https://apczestochowa.bip.gov.pl/ogloszenia/zapytanie-ofertowe.html

Polecamy