Aktualności

Rocznica wybuchu powstania styczniowego

22.01.2018 r.

Dzisiaj mija 155 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Z tej okazji Archiwum prezentuje skany dokumentów dotyczących tematyki powstania. Dokumenty pochodzą z zasobu Archiwum, jego zbiorów bibliotecznych oraz zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zapraszamy do oglądania i zapoznania się z opisami prezentowanych dokumentów

 1. Ziemia częstochowska w przededniu Powstania Styczniowego – artykuł Henryka Roli. Gazeta Częstochowska dodatek „Nad Wartą” nr 1 (59) z roku 1963, strona 5, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

 2. Akt zgonu Edwarda Lemańskiego dziedzica Dóbr Kłobuckich, który został osądzony i stracony przez powstańców. Według literatury Lemański był bardzo okrutny dla miejscowych chłopów i sprzyjał wojskom carskim. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kłobucku z lat 1808-1911, sygn. 125, akt zgonu nr 60 z roku 1863, strona 158.

 3. Akt zgonu bezimiennego powstańca, który został ranny w potyczce pod miastem Mrzygłodem 28 lutego 1863 r., zmarł w wojskowym lazarecie w Częstochowie. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie z lat 1808-1911, akt zgonu nr 122 z roku 1863, strona 349.

 4. Akty zgonów Józefa Wieczorkiewicza i Kazimierza Nowakowskiego powstańców poległych dn. 23 kwietnia 1863 r. w bitwie pod Wąsoszem (gmina Popów). Wśród akt zgonów Parafii w Wąsoszu znajduje się 16 aktów zgonów powstańców, którzy zostali rozpoznani przez swoje rodziny. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wąsoszu z lat 1808-1911, akty zgonów nr 24 i 25 z roku 1863, strona 76.

 5. Bezimienne akty zgonów powstańców poległych dn. 23 kwietnia 1863 r. w bitwie pod Wąsoszem (gmina Popów). Wśród akt zgonów Parafii w Wąsoszu znajduje się 18 aktów zgonów bezimiennych powstańców w wieku od 20 do 40 lat. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wąsoszu z lat 1808-1911, akty zgonów nr 32 i 33 z roku 1863, strona 80.

 6. Akty zgonów Kazimierza Michalskiego i Piotra Czajkowskiego poległych dn. 23 kwietnia 1863 r. w bitwie pod Wąsoszem (gmina Popów). Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wąsoszu z lat 1808-1911, akty zgonów nr 16 i 17 z roku 1863, strona 72.

 7. Akt zgonu Jana Dobiecha, który poległ w potyczce pod Mazówkami (gmina Miedźno), stoczonej 3 października 1863 r. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miedźnie z lat 1808-1911, akt zgonu nr 45 z roku 1864, strona 62.

 8. Akt zgonu Józefa Kosmulskiego, który poległ w potyczce pod Mazówkami (gmina Miedźno), stoczonej 3 października 1863 r. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miedźnie z lat 1808-1911, akt zgonu nr 64 z roku 1863, strona 76.

 9. Akt zgonu Alexandra Mazurkiewicza, który poległ w potyczce pod Mazówkami (gmina Miedźno), stoczonej 3 października 1863 r. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miedźnie z lat 1808-1911, akt zgonu nr 81 z roku 1863, strona 81.

 10. Akt zgonu Dominika Osinowicza, żołnierza Witebskiego Pułku Piechoty, który zmarł w wojskowym lazarecie. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie z lat 1808-1911, akt zgonu nr 189 z roku 1863, strona 366.

 11. Dnia 26 września 1863 r. w Dźbowie patrol powstańców dokonał rozbrojenia miejscowych chłopów tworzących straż wiejską stworzoną przez władze carskie. Najbardziej oporni zostali skazani wyrokiem sądu polowego na śmierć przez powieszenie, wśród powieszonych byli Józef i Felix Kromołowscy. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Zygmunta w Częstochowie z lat 1808-1911, akty zgonów nr 442 i 443 z roku 1863, strona 429.

 12. Udział chłopów regionu częstochowskiego w Powstaniu Styczniowym – artykuł Henryka Roli. Gazeta Częstochowska dodatek „Nad Wartą” nr 1 (47) z roku 1962, strona 5, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

 13. Cieszkowski bohater Powstania Styczniowego – artykuł Henryka Roli. Gazeta Częstochowska nr 5 (347) z roku 1863, strona 7, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

 14. Dokument dotyczący wydania zgody przez Namiestnika Królestwa Polskiego na udzielenie pomocy lekarskiej w szpitalu cywilnym rannym powstańcom, kwiecień 1863 r. Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 32, strona 313.

 15. Dokument dotyczący przekazania rannych powstańców z lazaretu wojskowego Witebskiego Pułku Piechoty do leczenia w Szpitalu Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, kwiecień 1863 r. Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 56, strona 1.

 16. Dokument dotyczący umorzenia kosztów leczenia powstańców w Szpitalu Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, wrzesień 1863 r. Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 56, strona 11.

 17. Dokument dotyczący umorzenia kosztów leczenia powstańców w Szpitalu Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, wrzesień 1863 r. Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 56, strona 12.

 18. Pismo Gubernatora Cywilnego Warszawskiego do Prezydenta Miasta Częstochowy z 14 grudnia 1864 r. w sprawie spisu majątku zniesionego klasztoru Mariawitek w Częstochowie. Represje po Powstaniu Styczniowym dotknęły zwłaszcza duchowieństwo, w regionie częstochowskim m.in. dokonano kasaty zakonów Paulinów przy kościołach św. Zygmunta i św. Barbary, Mariawitek w Częstochowie oraz Dominikanów w Gidlach. Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 200, strona 351.

 19. Pismo Gubernatora Cywilnego Warszawskiego do Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 1864 w sprawie spisania majątków i zajęcia klasztorów Ojców Paulinów przy kościołach św. Zygmunta i św. Barbary w Częstochowie. Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 200, strona 365.

 20. Pismo Gubernatora Cywilnego Warszawskiego do Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 1864 w sprawie spisania majątków i zajęcia klasztorów Ojców Paulinów przy kościołach św. Zygmunta i św. Barbary w Częstochowie. Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 200, strona 366.

 21. Pismo Michała Frankiewicza do Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 1 marca 1865 r. w sprawie lustracji i zajęcia na rzecz Skarbu Królestwa majątku należącego do klasztoru Dominikanów w Gidlach. Akta miasta Częstochowy z lat 1759-1948, sygn. 200, strona 393.

 22. Lista urzędników rekomendowanych do otrzymania medalu ustanowionego na pamiątkę stłumienia powstania 1863 i 1864 r. Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 42, strony 309-310.

 23. Pismo w sprawie wydalenia ze służby rządowej za udział w powstaniu Inspektora z Janowa Karola Tolińskiego i lekarza weterynarii Trypenbaucha, wrzesień 1866 r. Akta Szpitala w Częstochowie z lat 1834-1914, sygn. 3, strona 352.

 24. Relacja z roku 1938 z uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci poległych w bitwie pod Wąsoszem 23 kwietnia 1863 r. Starostwo Grodzkie Częstochowskie z lat [1928] 1933-1939, sygn. 3, strona 1.

 25. Relacja z roku 1938 z uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci poległych w bitwie pod Wąsoszem 23 kwietnia 1863 r. Starostwo Grodzkie Częstochowskie z lat [1928] 1933-1939, sygn. 3, strona 2.

 26. Artykuł dotyczący odsłonięcia pomnika ku czci poległych w bitwie pod Wąsoszem. Goniec Częstochowski nr 186 z roku 1938, strona 3, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

 27. Zdjęcie z roku 1935. Obchody 72 rocznicy Powstania Styczniowego w Wąsoszu nad grobem powstańców powiązane ze świętem Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego. Widoczni m.in. prezydent Częstochowy Jan Mickiewicz, generał Wacław Stachiewicz, starosta częstochowski Bazylii Rogowski. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygn. 1-P-3128, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie.

 28. Zdjęcie z roku 1938. Widok frontu mauzoleum ku czci poległych w bitwie pod Wąsoszem w trakcie prac budowlanych. Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygn. 1-P-3128, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie.

 29. Relacja z uroczystości udekorowania orderem Polonia Restituta Wojciecha Jędrzejkiewicza, weterana Powstania Styczniowego. Goniec Częstochowski nr 20 z roku 1938, strona 4, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

 30. Biogram Wojciecha Jędrzejkiewicza uczestnika Powstania Styczniowego. [w] J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 124.

 31. Obchody 75 – rocznicy Powstania Styczniowego w Polsce. Goniec Częstochowski nr 18 z roku 1938, strona 1, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

 32. Nekrolog powstańca Antoniego Chlewskiego. Goniec Częstochowski nr 51 z roku 1932, strona 4, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

 33. Nekrolog powstańca Jana Szuberta, uczestnika m.in. bitwy pod Wąsoszem 23 kwietnia 1863. Goniec Częstochowski nr 239 z roku 1937, strona 6, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

 34. Opis pogrzebu Jana Szuberta, który przerodził się w manifestację patriotyczną. Goniec Częstochowski nr 241 z roku 1937, strona 4, biblioteka Archiwum Państwowego w Częstochowie.

 35. Zdjęcie mogiły powstańca Antoniego Skowrońskiego na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie, zdjęcie wykonane w latach 70-tych. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie z lat [1925] 1950-1973 [1974], sygn. 13/67, strona 35.

 36. Zdjęcie mogiły powstańca Sebastiana Rogacza na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie, zdjęcie wykonane w latach 70-tych. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie z lat [1925] 1950-1973 [1974], sygn. 13/67, strona 35.

 37. Zdjęcie mogiły powstańca Ksawerego Wołowskiego na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie, zdjęcie wykonane w latach 70-tych. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie z lat [1925] 1950-1973 [1974], sygn. 13/67, strona 35.

Polecamy