Aktualności

Relacja

01.10.2019 r.

Pierwsze warsztaty w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej już już za nami. Uczestniczący w nich goście Archiwum mieli okazję usłyszeć od Pana Jacka Tomczyka, Prezesa Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, jak szukać dokumentów poza Archiwum. 

Pokazaliśmy również jak korzystać z portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl oraz czego nie wolno robić z dokumentami. Uczestnicy mogli również zobaczyć, jakie są sposoby zabezpieczania domowych archiwaliów.

Dyrektor Archiwum, Pani Elżbieta Surma Jończyk wręczyła okolicznościowe dyplomy Pani Barbarze Kowalczyk, za przekazanie do zasobu Archiwum niezwykle cennej spuścizny po jej ojcu, dyrygencie Leonie Jelonku i Pani Barbarze Liszewskiej, za przekazanie unikatowych zdjęć z Częstochowy i Krzepic z okresu międzywojennego. 

Uczestnicy warsztatów zwiedzili również wystawę materiałów archiwalnych, przekazanych do zasobu Archiwum  w formie darów.

Polecamy