Aktualności

INFORMACJA

13.11.2017 r.
W dniach 9-10 listopada w Hucisku koło Częstochowy odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Lekarz na prowincji", nad którą patronat objęło Archiwum Państwowe w Częstochowie.
Wśród wielu referatów, z różnych dziedzin naukowych, między innymi medycyny, filozofii, historii, znalazły się dwa referaty wygłoszone przez pracowników Archiwum: Dyrektor Elżbiety Surmy - Jończyk p.t. „Akta osobowe lekarzy jako źródło do badań historii lecznictwa w Częstochowie" i Ewy Dubaj p.t.: „Materiały archiwalne dotyczące Władysława Biegańskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Częstochowie”.Konferencji towarzyszyła przygotowana przez częstochowskie Archiwum wystawa kopii materiałów archiwalnych p.h.: „Władysław Biegańskie w dokumencie archiwalnym”, na której zaprezentowano dokumenty pochodzące z zasobów Archiwów Państwowych w Częstochowie, Łodzi i Poznaniu.

Polecamy