Aktualności

Informacja

24.03.2020 r.

Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej - najważniejsze zasady

 

Na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zostały zamieszczone najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją. 
Mogą one być przydatne zarówno dla pracowników jak i kierowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. 
Poniższe zalecenia oparte są na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej, która wdrożona w urzędzie pozostaje najważniejszym dokumentem w tym zakresie.
 
Zasady postępowania z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej dostępne są tutaj.

Polecamy