Aktualności

Galeria

25.06.2018 r.

24 czerwca minęła 105 rocznica urodzenia Jana Pietrzykowskiego, historyka, prawnika, autora książek poświęconych przebiegowi II wojny światowej w Częstochowie i regionie, dokumentujących martyrologię Polaków i mniejszości narodowych.

 

Jan Pietrzykowski był absolwentem Gimnazjum im. R. Traugutta (1933), następnie Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1938). Jako ochotnik brał udział w kampanii 1939, jesienią tego roku wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i działał w jej wydziale propagandy. W 1941 zorganizował przy ul. Jadwigi 129 w Częstochowie drukarnię i wydawał do września 1943 pismo NOW „Alarm”. Aresztowany w październiku 1943 przez gestapo. Wykupiony przez rodzinę, powrócił do pracy konspiracyjnej. Podczas okupacji niemieckiej zajmował się również m.in. pomocą też dla wysiedlonych z Poznania i Warszawy profesorów, udzielał jej np. Karolowi Stojanowskiemu, historykowi.

W latach 1945-1949 jako prokurator prowadził sprawy przeciw zbrodniarzom hitlerowskim. Podejrzewany o kontakty z powojenną konspiracją i w ramach represji za przynależność do NOW jako 36-latek przeniesiony w stan spoczynku. W 1950 został aresztowany przez UB, a choć w 1951 umorzono przeciw niemu śledztwo, uniemożliwiono mu powrót do zawodu. Na listę adwokatów został wpisany w 1956, a po 1963 został radcą prawnym i pracował jako radca aż do emerytury. Był członkiem Śląskiego Instytutu Naukowego, radnym Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie. Otrzymał w 1885 roku Nagrodę im. Karola Miarki.  W 1990 współtworzył Stowarzyszenie Rodzina Katyńska. Zmarł w Częstochowie, pochowany na cmentarzu św. Rocha.

Archiwum prezentuje akt urodzenia Jana Pietrzykowskiego, wpis do Księgi ludności stałej miasta Częstochowy rodziny Pietrzykowskich oraz skromny zbiór jego książek z biblioteki Archiwum

Polecamy