Aktualności

Archiwa Rodzinne Niepodległej

18.07.2019 r.

„Archiwa Rodzinne Niepodległej” to projekt realizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i podległe jej archiwa państwowe. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat roli i znaczenia osób, rodzin i społeczności lokalnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jak też konieczności ochrony pamiątek i dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej oraz pozyskanie do państwowego zasobu archiwalnego unikalnych archiwaliów, które zostaną zabezpieczone i udostępnione w formie on-line.

„Archiwa Rodzinne Niepodległej” to projekt realizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i podległe jej archiwa państwowe. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat roli i znaczenia osób, rodzin i społeczności lokalnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jak też konieczności ochrony pamiątek i dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej oraz pozyskanie do państwowego zasobu archiwalnego unikalnych archiwaliów, które zostaną zabezpieczone i udostępnione w formie on-line.

Motywem  przewodnim projektu jest wyszukanie i upublicznienie dokumentów ze zbiorów prywatnych związanych ze 100-leciem niepodległości Polski. Realizacja przedsięwzięcia zakłada aktywne zaangażowanie społeczności lokalnych w świętowanie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Archiwum Państwowe w Częstochowie zaprasza do punktu konsultacyjnego w którym archiwiści służą Państwu pomocą w zakresie wartościowania posiadanych archiwaliów rodzinnych jak również udzielają informacji o sposobach ich porządkowania, opisywania, zabezpieczenia oraz o warunkach ich przechowywania. 

Jednocześnie zachęcamy Państwa do przekazywania do Archiwum Państwowego w Częstochowie pamiątek rodzinnych m. in.: dokumentów, fotografii, listów, wspomnień, rysunków, albumów, dyplomów ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1918-1939 tj. odzyskania niepodległości i odbudowy państwa polskiego.

Przekazane dokumenty zostaną profesjonalnie opracowane i zabezpieczone w celu zachowania ich dla przyszłych pokoleń.

Na życzenie otrzymacie Państwo kopie przekazanych materiałów wykonane w postaci cyfrowej lub kserokopii.

W celu uzyskania szczegółowych infoirmacji prosimy o kontakt:
- telefoniczny - Grzegorz Rozin (koordynator projektu), Ewa Dubaj, Michał Mszyca (konsultanci): +48 34 363-89-31 
- e-mail: archiwarodzinneniepodleglej@czestochowa.ap.gov.pl
- osobiście lub listownie na adres: Archiwum Państwowe w Częstochowie, ul. Rejtana 13, 42-200 Częstochowa

Polecamy